ivideo
http://www.ivideo.com.tw/rent_video/video_detail.asp?film_id=886

這部片給我最大的感想是:好長

總之....看人家回憶過去的事情,的確是很好玩

裡面的大概十幾分鐘的劇情,也曾經發生在我的生活裡

只是我不曉得是不會到最後,也會像電影裡一樣,女方其實仍然記得那份情

--------------------------------------------------------------------

在另外一方面

ivideo說這部片是普遍級的,但是明明有露點啊


全站熱搜

qmaw 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()